Close This

शब्द

सोमबार चैत ५, २०८०/ Monday 03-18-24
Paschim Today

शब्द
शब्द नै गाली शब्द नै ताली

शब्द नै बिख शब्द नै अमृत प्याली

शब्दले नै कोही हर्छन पीर

शब्दले नै कोही हान्छन तीर

शब्दकै कारणले भए कति युद्ध

शब्द ज्ञानीका सुनेर भए कति बुद्ध

शब्द प्रेमको भैदिदा सिर्जिंन्छ संगीत

शब्द असत्य र रुखो हुदा भाग्दछ प्रीत

शब्द नै गाली शब्द नै ताली

शब्द नै बिख शब्द नै अमृत प्याली

                          -  उषारश्मीपाण्डेय